Φυσιολογία Ζώων

Πληροφορίες

Εκπαιδευτικές ΔραστηριότητεςΏρες διδασκαλίας εβδομαδιαίως : α) Μάθημα 4 β) Εργαστήριο 3

Ανθρώπινο Δυναμικό  Αικ. Γαϊτανάκη Καθηγήτρια, Σ. Ευθυμιόπουλος Αναπλ. Καθηγητής, Σ. Βαλάκος Aν. Καθηγητής, Π.Παπαζαφείρη  Αν. Καθηγήτρια, Ρ. Τσιτσιλώνη Επίκ. Καθηγήτρι, Ι. Αικ. Αγγελή  Λέκτορας. Στις εργαστηριακές ασκήσεις συμμετέχει το μέλος Ε.Τ.Ε.Π. Δρ. Α. Μαρμάρη.

Περιεχόμενο ΜαθήματοςΑ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ? Εισαγωγή, σκοπός και ιστορική ανασκόπηση της Φυσιολογίας (2 ώρες). Δομή και λειτουργία νευρικού συστήματος (18 ώρες): Νευρικός ιστός: νευρώνες και μικρογλοία. Νευροφυσιολογία: δυναμικό ηρεμίας, δυναμικό δράσης, μηχανισμός δημιουργίας του δυναμικού δράσης, συνάψεις, νευροδιαβιβαστές, μηχανισμός συναπτικής διαβίβασης, υποδοχείς. Ανατομικά στοιχεία και δομή του νευρικού συστήματος: Κεντρικό νευρικό σύστημα, νωτιαίος μυελός, εγκέφαλος, περιφερικό νευρικό σύστημα, αυτόνομο νευρικό σύστημα, παροχή αίματος στον εγκέφαλο, αιματοεγκεφαλικός φραγμός, εγκεφαλονωτιαίο υγρό, μεταβολισμός στον εγκέφαλο.?Αισθητήρια όργανα: Γενικές και ειδικές αισθήσεις.?Ανώτερες λειτουργίες του εγκεφάλου: Μνήμη, μάθηση, συνείδηση της γλώσσας και της συμπεριφοράς. Ενδοκρινές σύστημα (6 ώρες): Ρυθμιστικοί μηχανισμοί, μηχανισμοί δράσης των ορμονών, υποθάλαμος, υπόφυση, περιφερικοί αδένες. Κινητήριος μυς, δομή και λειτουργία (4 ώρες): ρόλος του ασβεστίου, ρυθμιστικοί μηχανισμοί, μηχανικές ιδιότητες των διαφόρων τύπων μυών, ενεργητική της μυϊκής σύσπασης. Κυκλοφορικό (6 ώρες ): Δομή, ρυθμιστικοί μηχανισμοί. Αιμοδυναμική, αίμα, το κυκλοφορικό σύστημα των σπονδυλωτών. Αναπνευστικό σύστημα (2 ώρες): Ρυθμιστικοί μηχανισμοί, κύριες λειτουργίες, οργάνωση του αναπνευστικού συστήματος. Απεκκριτικό σύστημα των σπονδυλωτών (6 ώρες): Δομή και λειτουργία του νεφρού και του νεφρώνα. Ρύθμιση της απέκκρισης ύδατος και ιόντων. Ανοσοποιητικό σύστημα (2 ώρες): Γενική οργάνωση. Όργανα και κύτταρα που διαμεσολαβούν τους ανοσολογικούς μηχανισμούς. Έμφυτη ανοσία. Ειδική ανοσία. Μεταβολισμός ενέργειας (4 ώρες): Μηχανισμοί ρύθμισης, το πεπτικό σύστημα των θηλαστικών. Θρέψη και διατροφή. Θερμορύθμιση (2 ώρες): Μηχανισμοί λειτουργίας ειδικής προσαρμογής ?Β. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ?1. Ιδιότητες των νεύρων. 2. Προσομοίωση νεύρων και νευρώνων. 3. Μελέτη των μηχανικών ιδιοτήτων του μυός: α) γραμμωτός μυς, β) λείος μυς. 4. Πηγή ενέργειας για τη μυϊκή σύσπαση, τα φωσφογόνα και οι κινάσες τους, γαλακτική αφυδρογονάση. 5. Επίδραση ορμονών στο γλυκογόνο του ήπατος και τη γλυκόζη του αίματος. 6. Επίδραση της στέρησης τροφής στο μεταβολισμό του ήπατος. 7. Ωσμωρύθμιση. 8. Αναπνοή. 9. Ιδιότητες του καρδιακού μυός: invivo και κατά τη διάρκεια εμποτισμού invitro. 10. Έμμορφα συστατικά του αίματος, αιμόλυση των ερυθροκυττάρων, αιματολογικές παράμετροι. 11. Ποιοτική και ποσοτική ανάλυση των πρωτεϊνών του πλάσματος, προσδιορισμός του όγκου του πλάσματος και του ολικού όγκου του αίματος. 12. Καμπύλη κορεσμού της αιμοσφαιρίνης. 13. Πεπτικά ένζυμα των θηλαστικών. 14. Πρόσληψη της γλυκόζης από το εντερικό τοίχωμα

Τρόποι αξιολόγησης / εξέτασηςΟι εργαστηριακές ασκήσεις συμμετέχουν κατά 20% στον τελικό βαθμό του μαθήματος. Ο βαθμός του εργαστηρίου προκύπτει από ξεχωριστές πρακτικές εξετάσεις . Απαιτείται προβιβάσιμος βαθμός και στις πρακτικές εξετάσεις. Ο τελικός βαθμός κατοχυρώνεται όταν οι ασκούμενοι φοιτητές περατώσουν επιτυχώς όλες τις εργαστηριακές ασκήσεις

Συμπληρωματικά ΣτοιχείαΣτον Τομέα Φυσιολογίας Ζώων & Ανθρώπου λειτουργεί αίθουσα πολυμέσων , όπου οι φοιτητές μπορούν να μελετήσουν σε βάθος διάφορες φυσιολογικές διαδικασίες με τη χρήση κατάλληλων λογισμικών