Περιεχόμενο μαθήματος (Syllabus)ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Εισαγωγικές έννοιες

ΕΝΟΤΗΤΑ 1

Εισαγωγή στην εξελικτική πραγματικότητα και θεωρία

ΕΝΟΤΗΤΑ 2

Βασικά στοιχεία της Βιολογίας του Ανθρώπου

Η ονοματολογία στις Βιολογικές Επιστήμες.

Δικαστική ανθρωπολογία: Η μελέτη των οστών στην υπηρεσία της Δικαιοσύνης.

ΕΝΟΤΗΤΑ 3

Εισαγωγή στη Γενετική και στη Γονιδιωματική

ΕΝΟΤΗΤΑ 4

Σύγχρονη Εξελικτική Ιστορία

Αρχαίο DNA: Στιγμιότυπα της εξέλιξης από το παρελθόν.

ΕΝΟΤΗΤΑ 5

Οικολογία της Συμπεριφοράς των Πρωτευόντων

Η βιοποικιλότητα των σημερινών Πρωτευόντων.

ΕΝΟΤΗΤΑ 6

Η Εξέλιξη των Πρώιμων Πρωτευόντων

ΕΝΟΤΗΤΑ 7

Εξέλιξη των Πρώιμων ανθρωπογονικών

Ouranopithecus: Ο Ελληνικός πρώιμος ανθρωπογονικός;

ΕΝΟΤΗΤΑ 8

Ανθρωποϋπόστατοι της Πλειο-πλειστοκαινικής εποχής και το γένος Homo

Εξέλιξη του εγκεφάλου

ΕΝΟΤΗΤΑ 9

Η Ανατολή των Σύγχρονων Ανθρώπων

Άνθρωπος των Πετραλώνων.

Χ-Woman: Το εύρημα που ταράζει το δέντρο της ανθρώπινης καταγωγής.

ΕΝΟΤΗΤΑ 10

Το πλαίσιο της ανθρώπινης βιολογικής ποικιλότητας

ΕΝΟΤΗΤΑ 11

Το Παρόν και το Μέλλον της ανθρώπινης Εξέλιξης

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΈΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΑΣΚΗΣΗ 1η-2η:ΜEΛΕΤΗ ΤΟΥ ΣΚΕΛΕΤΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

ΑΣΚΗΣΗ 3η: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ

ΑΣΚΗΣΗ 4η: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΘΑΝΑΤΟΥ &ΑΡΧΕΣ ΠΑΛΑΙΟΔΗΜΟΓΡΑΦΙΑΣ 

ΑΣΚΗΣΗ 5η: ΑΝΘΡΩΠΟΜΕΤΡΙΑ & ΠΟΙΚΙΛΟΜΟΡΦΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΩΝ Ι

ΑΣΚΗΣΗ 6η: ΑΝΘΡΩΠΟΜΕΤΡΙΑ & ΠΟΙΚΙΛΟΜΟΡΦΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΩΝ ΙΙ

ΑΣΚΗΣΗ 7η: ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΑ Ι

ΑΣΚΗΣΗ 8η: ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΑ ΙΙ

ΑΣΚΗΣΗ 9η:ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΑΙΙΙ

ΑΣΚΗΣΗ 10η: ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ.

 

 

Αντικειμενικοί στόχοιΜετά την επιτυχή περάτωση του μαθήματος ο φοιτητής θα έχει τις βασικές γνώσεις ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί σε διάφορους τομείς της Ανθρωπολογίας, είτε σε ερευνητικό επίπεδο είτε σε εφαρμοσμένο επίπεδο. 

Μέθοδοι διδασκαλίας

Μέθοδοι διδασκαλίας

1. Παραδόσεις 

2. Εργαστηριακές Ασκήσεις: Μεθοδολογία,τεχνικές, επεξεργασία δεδομένων,προβολές κ.λ.π.

3. Σεμινάρια κατά τη διάρκεια του εξαμήνου πάνω σε διάφορα Ανθρωπολογικά θέματα από ειδικούς επιστήμονες

 

Μέθοδοι αξιολόγησης

Μέθοδοι αξιολόγησης

Τα παρακάτω ισχύουν από το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015

Στον τελικό βαθμό το εργαστήριο συμμετέχει κατά 30% (3/10 μονάδες).

Η αξιολόγηση των φοιτητών περιλαμβάνει:

1. Την Τελική εξέταση στου μαθήματος. Πέραν από τις ερωτήσεις που αφορούν την ύλη του μαθήματος, υπάρχουν και σεμιναριακές ερωτήσεις που δίνουν μία (1) μονάδα στον προβιβάσιμο βαθμό. 

2. Δύο ενδιάμεσες εξετάσεις πάνω στην διδαχθείσα ύλη . Η συμμετοχή είναι προαιρετική.  Συμμετέχουν με μία (1) μονάδα στον βαθμό του μαθήματος. Οι φοιτητές που θα συμμετέχουν σε αυτές τις εξετάσεις στην τελική εξέταση εξετάζονται στην ύλη που εξετάζονται και οι υπόλοιποι φοιτητές.

3. Την Τελική εξέταση του εργαστηρίου (2/3 μονάδες στον τελικό βαθμό του εργαστηρίου)

4. Ενδιάμεση υποχρεωτική εξέταση στην διδαχθείσα ύλη ορισμένων ασκήσεων (1/3 μονάδες στον τελικό βαθμό του εργαστηρίου). 

5. Το τετράδιο μπορεί να συμμετέχει στην τελική βαθμολογία του μαθήματος ανάλογα με την ποιότητα του.