Περιεχόμενο μαθήματος (Syllabus)Διάρθρωση του Εργαστηρίου (σύνολο: 7 ώρες)

 

Α. Θεωρητικό Μέρος (4 ώρες)

Η αρχαιολογία της μνήμης, 1 ώρα (διδάσκων: Δημήτρης Πλάντζος)

Εμπειρία και προφορική ιστορία, 1 ώρα (διδάσκων: Αντώνης Λιάκος)

Η προφορική ιστορία και οι εφαρμογές της, 1 ώρα (διδάσκουσα: Δήμητρα Λαμπροπούλου)

Μουσεία πόλεων και μνήμη. Προφορικές μαρτυρίες και υλικός πολιτισμός σε πρότυπες μουσειακές συμμετοχικές δράσεις, 1 ώρα (διδάσκουσα: Μάρλεν Μούλιου)

 

Β. Πρακτική Ασκηση (2 ώρες - Συμπεριλαμβάνεται Διάλειμμα για Ελαφρύ Γεύμα.)

 

Γ. Παρουσίαση – Σύνοψη του Εργαστηρίου (1 ώρα)