Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα , Νοσοκομειακής Οδοντιατρικής & Στοματολογίας / Ο Ιατρικά Βεβαρημένος Ασθενής 1,2 (DENT539) Επ. Καθηγητής Εμμανουήλ Βάρδας
Ηλεκτρονικός Φάκελος Ασθενών (ΗΦΑ) (DENT593)Ομάδα Διαχείρισης ΗΦΑ
Μεταπτυχιακό Κλινικής Νοσοκομειακής Οδοντιατρικής (DENT517)Ουρανία Νικολάτου-Γαλίτη