Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Ανακοινώσεις

Διακοπές στην λειτουργία της πλατφόρμας
- Τρίτη, 3 Αυγούστου 2021 - 2:12 μ.μ. -

Σας ενημερώνουμε ότι λόγω εργασιών αναβάθμισης θα σημειωθούν διακοπές στη λειτουργία της πλατφόρμας η-Τάξη την Τετάρτη, 4 Αυγούστου 2021 από τις 12:00 έως τις 15:00.

Ομάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης