Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Ανακοινώσεις

Διακοπές στην λειτουργία της πλατφόρμας
- Τετάρτη, 29 Νοεμβρίου 2017 -

Σας ενημερώνουμε ότι λόγω αναβάθμισης πλατφόρμας και εργασιών αναβάθμισης εξοπλισμού, η πλατφόρμα θα παραμείνει εκτός λειτουργίας την Τρίτη, 5 Δεκεμβρίου από τις 13:00 έως τις 15:00

Ομάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης