Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Ανακοινώσεις

Ενημέρωση χρηστών mobile εφαρμογής
- Πέμπτη, 16 Μαρτίου 2017 -

Οι χρήστες της εφαρμογής Open eClass Mobile, στο πεδίο domain name θα πρέπει να πληκτρολογούν το https://eclass.uoa.gr

 

Ομάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης