Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών στα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών ακ. έτος 2019-2020 του Τμήματος ΕΜΜΕ
- Τετάρτη, 31 Ιουλίου 2019 -

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών στα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών ακ. έτος 2019-2020 του Τμήματος ΕΜΜΕ

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την εισαγωγή νέων Μεταπτυχιακών Φοιτητών στα κάτωθι προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών παρατείνεται έως την Δευτέρα  9 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 13:00.

1) Δημοσιογραφία και Νέα Μέσα

2) Πολιτική και Διαδίκτυο

3) Πολιτισμικές και Κινηματογραφικές Σπουδές

4) Ψηφιακά Μέσα Επικοινωνίας και Περιβάλλοντα Αλληλεπίδρασης