ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΜΜΕ
- Πέμπτη, 26 Ιουλίου 2018 -

Σύμφωνα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα σπουδών του Τμήματος "Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης"

1) Δημοσιογραφία και Νέα Μέσα

2) Πολιτική και Διαδίκτυο

3) Πολιτισμικές και Κινηματογραφικές Σπουδές

4) Ψηφιακά Μέσα Επικοινωνίας και Περιβάλλοντα Αλληλεπίδρασης

 παρατείνουν την προθεσμία υποβολής  υποψηφιοτήτων  έως τις 10 Σεπτεμβρίου 2018.