Παράταση προθεσμίας εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εισαγωγή στο Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών Τμήματος ΕΜΜΕ ακαδ. έτους 2018-2019
- Τετάρτη, 11 Ιουλίου 2018 -

Σύμφωνα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης της 10ης Ιουλίου 2018, παρατείνεται η προθεσμία για την εκδήλωση ενδιαφέροντος για εισαγωγή στο Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Επικοινωνίας και ΜΜΕ έως τις 10 Σεπτεμβρίου 2018.

Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος βρίσκεται εδώ.