Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων και διαδικασίας για την παροχή δωρεάν σίτισης στους φοιτητές του Ε.Κ.Π.Α. κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020
- Τρίτη, 24 Σεπτεμβρίου 2019 -

Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων και διαδικασίας για την παροχή δωρεάν σίτισης στους φοιτητές του Ε.Κ.Π.Α. κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΙΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

 

Από την Γραμματεία