ΑΠΟΚΤΗΣΗ USERNAME KAI PASSWORD ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
- Δευτέρα, 07 Νοεμβρίου 2016 -
Παρακαλούμε βρείτε στο συνημμένο αρχείο αναλυτικές οδηγίες για την πρόσβαση των φοιτητών στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Τμήματος εδώ.
Επισήμανση: για τους/τις φοιτητές/τριες που ήδη έχουν παραλάβει τους κωδικούς πρόσβασης κατά τα προηγούμενα ακαδημαϊκά έτη δεν χρειάζεται να κάνουν εκ νέου αίτηση.