ΠΡΩΤΟΕΤΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ_ΟΜΑΔΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΙΣΤΟΛΟΓΙΑΣ-ΕΜΒΡΥΟΛΟΓΙΑΣ Ι_ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2017-18
- Τετάρτη, 31 Ιανουαρίου 2018 -

ΟΜΑΔΕΣ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΣΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΙΣΤΟΛΟΓΙΑΣ – ΕΜΒΡΥΟΛΟΓΙΑΣ Ι

ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ Ακ. έτους 2017-2018

  

ΟΜΑΔΑ Α1

ΔΕΥΤΕΡΑ

11:00-12:30

ΟΜΑΔΑ Α2

ΔΕΥΤΕΡΑ

12:30-2:00

ΟΜΑΔΑ Β1

ΔΕΥΤΕΡΑ

2:00-3:30

ΟΜΑΔΑ Β2

ΔΕΥΤΕΡΑ

3:30-5:00

ΟΜΑΔΑ Γ1

ΤΡΙΤΗ

2:00-3:30

ΟΜΑΔΑ Γ2

ΤΡΙΤΗ

3:30-5:00

ΟΜΑΔΑ Δ1

ΤΕΤΑΡΤΗ

2:30-4:00

ΟΜΑΔΑ Δ2

ΤΕΤΑΡΤΗ

4:00-5:30

 

 Οι Εργαστηριακές Ασκήσεις πραγματοποιούνται στην Αίθουσα Ασκήσεων του Εργαστηρίου Ιστολογίας-Εμβρυολογίας (1ος όροφος).

  

     ΟΜΑΔΑ   Α1

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΩΡΑ 11:00 π.μ. έως 12.30 μ.μ

 

ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ

ΑΡ. ΜΙΚΡ.

1.     

1450201700

1

2.     

1450201600230

2

3.     

1450201700001

3

4.     

1450201700002

4

5.     

1450201700003

5

6.     

1450201700004

6

7.     

1450201700005

7

8.     

1450201700006

8

9.     

1450201700007

9

10.   

1450201700008

10

11.   

1450201700009

11

12.   

1450201700010

12

13.   

1450201700011

13

14.   

1450201700013

14

15.   

1450201700014

15

16.   

1450201700015

16

17.   

1450201700016

17

18.   

1450201700017

18

19.   

1450201700018

19

20.   

1450201700019

20

21.   

1450201700020

21

22.   

1450201700021

22

23.   

1450201700022

23

24.   

1450201700023

24

25.   

1450201700024

25

26.   

1450201700025

26

27.   

1450201700026

27

28.   

1450201700027

28

29.   

1450201700028

29

30.   

1450201700029

30

31.   

1450201700030

31

32.   

1450201700031

32

33.   

1450201700033

33

34.   

1450201700034

34

35.   

1450201700035

35

36.   

1450201700036

36

37.   

1450201700037

18

 

ΟΜΑΔΑ   Α2

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΩΡΑ 12:30 μ.μ. έως 2:00 μ.μ.

 

ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ

ΑΡ. ΜΙΚΡ.

38.   

1450201700038

1

39.   

1450201700039

2

40.   

1450201700040

3

41.   

1450201700041

4

42.   

1450201700042

5

43.   

1450201700043

6

44.   

1450201700044

7

45.   

1450201700045

8

46.   

1450201700046

9

47.   

1450201700047

10

48.   

1450201700048

11

49.   

1450201700050

12

50.   

1450201700051

13

51.   

1450201700052

14

52.   

1450201700053

15

53.   

1450201700054

16

54.   

1450201700056

17

55.   

1450201700058

18

56.   

1450201700059

19

57.   

1450201700060

20

58.   

1450201700061

21

59.   

1450201700062

22

60.   

1450201700063

23

61.   

1450201700064

24

62.   

1450201700065

25

63.   

1450201700066

26

64.   

1450201700067

27

65.   

1450201700068

28

66.   

1450201700070

29

67.   

1450201700071

30

68.   

1450201700072

31

69.   

1450201700073

32

70.   

1450201700074

33

71.   

1450201700075

34

72.   

1450201700077

35

73.   

1450201700078

36

74.   

1450201700079

18

  

      

   ΟΜΑΔΑ   Β1

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΩΡΑ 2:00 μ.μ. έως 3:30 μ.μ.

 

ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ

ΑΡ. ΜΙΚΡ.

75.   

1450201700080

1

76.   

1450201700082

2

77.   

1450201700083

3

78.   

1450201700084

4

79.   

1450201700085

5

80.   

1450201700086

6

81.   

1450201700087

7

82.   

1450201700088

8

83.   

1450201700089

9

84.   

1450201700091

10

85.   

1450201700092

11

86.   

1450201700093

12

87.   

1450201700094

13

88.   

1450201700095

14

89.   

1450201700096

15

90.   

1450201700097

16

91.   

1450201700098

17

92.   

1450201700099

18

93.   

1450201700100

19

94.   

1450201700101

20

95.   

1450201700102

21

96.   

1450201700103

22

97.   

1450201700105

23

98.   

1450201700106

24

99.   

1450201700107

25

100.                

1450201700108

26

101.                

1450201700109

27

102.                

1450201700110

28

103.                

1450201700111

29

104.                

1450201700112

30

105.                

1450201700113

31

106.                

1450201700114

32

107.                

1450201700115

33

108.                

1450201700116

34

109.                

1450201700118

35

110.                

1450201700119

36

111.                

1450201700120

18

      

 

ΟΜΑΔΑ   Β2

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΩΡΑ 3:30 μ.μ. έως 5:00 μ.μ.

 

ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ

ΑΡ. ΜΙΚΡ.

112.                

1450201700121

1

113.                

1450201700122

2

114.                

1450201700123

3

115.                

1450201700124

4

116.                

1450201700125

5

117.                

1450201700126

6

118.                

1450201700127

7

119.                

1450201700128

8

120.                

1450201700129

9

121.                

1450201700131

10

122.                

1450201700132

11

123.                

1450201700133

12

124.                

1450201700134

13

125.                

1450201700136

14

126.                

1450201700137

15

127.                

1450201700138

16

128.                

1450201700139

17

129.                

1450201700140

18

130.                

1450201700141

19

131.                

1450201700142

20

132.                

1450201700143

21

133.                

1450201700144

22

134.                

1450201700145

23

135.                

1450201700146

24

136.                

1450201700147

25

137.                

1450201700148

26

138.                

1450201700149

27

139.                

1450201700151

28

140.                

1450201700152

29

141.                

1450201700153

30

142.                

1450201700155

31

143.                

1450201700156

32

144.                

1450201700157

33

145.                

1450201700158

34

146.                

1450201700159

35

147.                

1450201700160

36

148.                

1450201700161

18

     

 

ΟΜΑΔΑ    Γ1

ΤΡΙΤΗ

ΩΡΑ 2:00 μ.μ. έως 3:30 μ.μ.

 

ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ

ΑΡ. ΜΙΚΡ.

149.                

1450201700162

1

150.                

1450201700163

2

151.                

1450201700164

3

152.                

1450201700166

4

153.                

1450201700167

5

154.                

1450201700168

6

155.                

1450201700169

7

156.                

1450201700171

8

157.                

1450201700172

9

158.                

1450201700173

10

159.                

1450201700174

11

160.                

1450201700175

12

161.                

1450201700176

13

162.                

1450201700177

14

163.                

1450201700179

15

164.                

1450201700180

16

165.                

1450201700181

17

166.                

1450201700182

18

167.                

1450201700183

19

168.                

1450201700184

20

169.                

1450201700185

21

170.                

1450201700187

22

171.                

1450201700188

23

172.                

1450201700189

24

173.                

1450201700190

25

174.                

1450201700191

26

175.                

1450201700192

27

176.                

1450201700195

28

177.                

1450201700196

29

178.                

1450201700197

30

179.                

1450201700198

31

180.                

1450201700199

32

181.                

1450201700200

33

182.                

1450201700201

34

183.                

1450201700202

35

184.                

1450201700203

36

185.                

1450201700204

18

 

    

ΟΜΑΔΑ Γ2

ΤΡΙΤΗ

ΩΡΑ 3:30 μ.μ. έως 5:00 μ.μ.

 

ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ

ΑΡ. ΜΙΚΡ.

186.                

1450201700205

1

187.                

1450201700206

2

188.                

1450201700207

3

189.                

1450201700208

4

190.                

1450201700209

5

191.                

1450201700210

6

192.                

1450201700211

7

193.                

1450201700212

8

194.                

1450201700213

9

195.                

1450201700214

10

196.                

1450201700215

11

197.                

1450201700216

12

198.                

1450201700217

13

199.                

1450201700218

14

200.                

1450201700219

15

201.                

1450201700220

16

202.                

1450201700221

17

203.                

1450201700223

18

204.                

1450201700224

19

205.                

1450201700225

20

206.                

1450201700226

21

207.                

1450201700227

22

208.                

1450201700228

23

209.                

1450201700229

24

210.                

1450201700230

25

211.                

1450201700231

26

212.                

1450201700232

27

213.                

1450201700233

28

214.                

1450201700234

29

215.                

1450201700235

30

216.                

1450201700236

31

217.                

1450201700237

32

218.                

1450201700238

33

219.                

1450201700239

34

220.                

1450201700240

35

221.                

1450201700241

36

222.                

1450201700242

21

   

 

    

ΟΜΑΔΑ Δ1

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΩΡΑ 2:30 μ.μ. έως 4:00 μ.μ.

 

ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ

ΑΡ. ΜΙΚΡ.

223.                

1450201700243

1

224.                

1450201700244

2

225.                

1450201700245

3

226.                

1450201700246

4

227.                

1450201700247

5

228.                

1450201700248

6

229.                

1450201700249

7

230.                

1450201700250

8

231.                

1450201700251

9

232.                

1450201700252

10

233.                

1450201700253

11

234.                

1450201700254

12

235.                

1450201700255

13

236.                

1450201700256

14

237.                

1450201700257

15

238.                

1450201700258

16

239.                

1450201700259

17

240.                

1450201700260

18

241.                

1450201700261

19

242.                

1450201700262

20

243.                

1450201700263

21

244.                

1450201700265

22

245.                

1450201700267

23

246.                

1450201700268

24

247.                

1450201700269

25

248.                

1450201700270

26

249.                

1450201700271

27

250.                

1450201700273

28

251.                

1450201700274

29

252.                

1450201700275

30

253.                

1450201700276

31

254.                

1450201700277

32

255.                

1450201700279

33

256.                

1450201700280

34

257.                

1450201700281

35

258.                

1450201700282

36

259.                

1450201700283

18

         

    

 

ΟΜΑΔΑ Δ2

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΩΡΑ 4:00 μ.μ. έως 5:30 μ.μ.

 

ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ

ΑΡ. ΜΙΚΡ.

260.                

1450201700284

1

261.                

1450201700285

2

262.                

1450201700286

3

263.                

1450201700287

4

264.                

1450201700288

5

265.                

1450201700289

6

266.                

1450201700290

7

267.                

1450201700291

8

268.                

1450201700292

9

269.                

1450201700293

10

270.                

1450201700294

11

271.                

1450201700295

12

272.                

1450201700296

13

273.                

1450201700297

14

274.                

1450201700298

15

275.                

1450201700299

16

276.                

1450201700300

17

277.                

1450201700301

18

278.                

1450201700302

19

279.                

1450201700303

20

280.                

1450201700305

21

281.                

1450201700306

22

282.                

1450201700307

23

283.                

1450201700308

24

284.                

1450201700309

25

285.                

1450201700310

26

286.                

1450201700311

27

287.                

1450201700312

28

288.                

1450201700313

29

289.                

1450201700314

30

290.                

1450201700315

31

291.                

1450201700316

32

292.                

1450201700317

33

293.                

1450201799901

34