ΠΡΩΤΟΕΤΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΙΣΤΟΛΟΓΙΑΣ-ΕΜΒΡΥΟΛΟΓΙΑΣ Ι_ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2017-18
- Τετάρτη, 31 Ιανουαρίου 2018 -

ΠΡΩΤΟΕΤΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ  ΑΣΚΗΣΕΩΝ

ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ – ΕΜΒΡΥΟΛΟΓΙΑ Ι

 

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2017-2018

 

5-3-18

έως και

7-3-18

 

 

Εργαστήριο Ι

Η ιστολογία και οι μέθοδοι μελέτης της

 

Θ. ΚΟΤΣΙΝΑΣ

Β. ΓΟΡΓΟΥΛΗΣ

Μ ΚΟΥΛΟΥΚΟΥΣΑ

12-3-18

έως και

14-3-18

 

 

Εργαστήριο ΙΙ

Επιθηλιακός ιστός

Μονόστιβο πλακώδες επιθήλιο,

μονόστιβο κυβοειδές επιθήλιο, μονόστιβο κυλινδρικό επιθήλιο, πολύστιβο πλακώδες επιθήλιο, ψευδοπολύστιβο κυλινδρικό κροσσωτό /επιθήλιο.

Επιθηλιακοί  αδένες

Υ.ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

Σ. ΧΑΒΑΚΗ

Μ. ΚΟΥΛΟΥΚΟΥΣΑ

 

 

19-3-18

έως και

21-3-18

 

 

Εργαστήριο ΙΙΙ

 

Συνδετικος Ιστος

Εξωκυττάρια  ουσία

Κυτταρικά συστατικά  του συνδετικού ιστού

Ίνες συνδετικού ιστού

Λιπώδης ιστός

 

Θ. ΚΟΤΣΙΝΑΣ

K. ΠΑΥΛΟΥ

Β. ΓΟΡΓΟΥΛΗΣ

 

 

26-3-18

έως και

28-3-18

Εργαστήριο IV

 

Χονδρικός - Οστίτης ιστός

Υαλοειδής χόνδρος, ελαστικός χόνδρος, ινώδης χόνδρος, χονδροβλάστες, χονδροκύτταρα, οστεοβλάστες, οστεοειδές οστεοκύτταρα, οστεοκλάστες, μακροσκοπική και μικροσκοπική δομή του ώριμου οστού, ενδοχόνδρια οστεοποίηση, ενδομεμβρανώδης οστεοποίηση.

 

Σ. ΧΑΒΑΚΗ

Μ. ΚΟΥΛΟΥΚΟΥΣΑ

Υ.ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

16-4-18

έως και

18-4-18

 

Εργαστήριο V

 

 

Μυϊκός Ιστός

Σκελετικός μυς, καρδιακός μυς, Λείος μύς

 

Ι.ΠΑΤΕΡΑΣ

Θ.ΚΟΤΣΙΝΑΣ

Κ. ΠΑΥΛΟΥ

 

 

 

 

23-4-18

έως και

25-4-18

 

 

Εργαστήριο VI

 

Αιμοφορο Κυκλοφορικό Σύστημα-Καρδιαγγειακο Συστημα

Καρδιά

Αρτηρίες (ελαστικού, μυϊκού τύπου)

Τριχοειδή

Φλέβες

Λεμφαγγεία

 

Σ. ΧΑΒΑΚΗ

Μ. ΚΟΥΛΟΥΚΟΥΣΑ

 

 

30-4-18

έως και

2-5-18

(Το Εργ. της Τρίτης θα γίνει την Παρασκευή 4-5-18)

Εργαστήριο VII

 

Κύτταρα του αίματος Αιμοποίηση

Μυελός των οστών-

Μεγακαρυοκύταρα

Ερυθρά αιμοσφαίρια, αιμοπετάλια

Λευκοκύτταρα (ουδετερόφιλα,ηωσινόφιλα, βασεόφιλα, λεμφοκύτταρα,

Μονοκύτταρα)

 

Μ. ΚΟΥΛΟΥΚΟΥΣΑ

Y.AΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

Β. ΓΟΡΓΟΥΛΗΣ

 

 

 

7-5-18

έως και

9-5-18

Εργαστήριο VIII

 

 

 

Ανοσοποιητικό σύστημα και Λεμφικά όργανα

Λεμφαδένες (έξω φλοιός, λεμφοζίδια, έσω φλοιός-παραφλοιός, μυελικές χορδές και μυελικοί λεμφόκολποι)

Θύμος (φλοιός, μυελός, σωμάτια Hassall)

Σπλήνας (ερυθρός, λευκός πολφός, κολποειδή)

Λεμφικός ιστός βλεννογόνων, MALT

 

Y.AΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

Κ. ΠΑΥΛΟΥ

Β ΓΟΡΓΟΥΛΗΣ

14-5-18

έως και

16-5-18

Εργαστήριο IX

Νευρικός Ιστός

ΚΝΣ : Νευρώνες, νευρογλοία (ατροκύτταρα, ολιγοδενδροκύτταρα, επενδυματικά κύτταρα, μικρογλοιακά κύτταρα),

μήνιγγες, νωτιαίος μυελός, χοριοειδές πλέγμα, ΠΝΣ (περιφερικά νεύρα, γάγγλια)

 

Ι. ΠΑΤΕΡΑΣ

Κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

Κ. ΠΑΥΛΟΥ

 

 

 

 

 

ΟΙ ΟΜΑΔΕΣ ΘΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΟΥΝ ΑΡΓΟΤΕΡΑ