Σχετικά με τις προθεσμίες δήλωσης συμμετοχής στις εξετάσεις
- Τρίτη, 16 Ιανουαρίου 2018 -

Σας υπενθυμίζουμε ότι είναι πολύ σημαντικό για την ομαλή διεξαγωγή των επικείμενων εξετάσεων να δηλώσετε συμμετοχή έγκαιρα και εντός της οριζόμενης προθεσμίας. Προκειμένου να ανακοινωθούν έγκαιρα οι κατανομές σε αμφιθέατρα (γραπτό) και οι ομάδες εξέτασης (πλακάκι) αλλά και να φωτοτυπηθούν τα γραπτά των εξετάσεων ώστε να μην παρατηρηθούν ελλείψεις, είναι απαρατίτητο να γνωρίζουμε τον αριθμό των συμμετεχόντων φοιτητών τουλάχιστον 3-4 εργάσιμες ημέρες πριν τις εξετάσεις. 

Από τη γραμματεία φοιτητών του Εργαστηρίου Ιστολογίας-Εμβρυολογίας