ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΙΣΤΟΛΟΓΙΑΣ-ΕΜΒΡΥΟΛΟΓΙΑΣ Ι ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2017-18
- Τρίτη, 16 Ιανουαρίου 2018 -

Τα επαναληπτικά εργαστήρια για το μάθημα της Ιστολογίας-Εμβρυολογίας Ι θα πραγματοποιηθούν από την Τετάρτη 21 Φεβρουαρίου έως και την Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου  ως εξής:

 

 

Τετάρτη 21/2/2018  Ομάδα Δ1     08.00-09.30 π.μ.  Επ. Καθηγητής  Αθ. Κοτσίνας   

                                  Ομάδα Α2    09.30-11.00 π.μ.  Επ. Καθηγητής  Αθ. Κοτσίνας   

 

 

Πέμπτη 22/2/2018 Ομάδα Β2    08.00-9.30 π.μ. Επ. Καθηγήτρια Σ. Χαβάκη

                               Ομάδα Β1  09.30-11.00 π.μ.  Επ. Καθηγήτρια Σ. Χαβάκη

 

 

Παρασκευή 23/2/2018 Ομάδα Δ2     08.00-9.30 π.μ.    Αν. Καθηγήτρια Υ. Δούση – Αναγνωστοπούλου

                                     Ομάδα Α1     09.30-11.00 π.μ.  Αν. Καθηγήτρια Υ. Δούση – Αναγνωστοπούλου

 

 

Δευτέρα 26/2/2018 Ομάδα Γ2     08.00-9.30 π.μ.    Αν. Καθηγήτρια Μ. Κουλούκουσα

                                Ομάδα Γ1     09.30-11.00 π.μ.  Αν. Καθηγήτρια Μ. Κουλούκουσα

 

 Από τη γραμματεία φοιτητών του Εργαστηρίου