ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ (ΠΛΑΚΑΚΙ) ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ-ΕΜΒΡΥΟΛΟΓΙΑ Ι (27-2-2018)
- Τρίτη, 16 Ιανουαρίου 2018 -

Η εξέταση για την αναγνώριση ιστολογικών παρασκευασμάτων στα πλαίσια του μαθήματος Ιστολογίας – Εμβρυολογίας Ι για τους κανονικούς φοιτητές Ακαδ. Έτους 2017-2018 και τους μεταφορείς φοιτητές (φοιτητές άλλων ετών), θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 27 Φεβρουαρίου 2018 (Μετά τις γραπτές εξετάσεις του μαθήματος και με ώρα έναρξης για την πρώτη ομάδα 11.30 π.μ.).

 

Δηλώσεις συμμετοχής στο Εργαστήριο Ιστολογίας-Εμβρυολογίας (ισόγειο)

έως τις 20 Φεβρουαρίου 2018

(Η δήλωση συμμετοχής στο έντυπο γίνεται σύμφωνα με το αρχικό γράμμα του επιθέτου)

 

 

Όσοι φοιτητές δεν δηλώσουν έγκαιρα συμμετοχή, δεν θα μπορέσουν να λάβουν μέρος στις εξετάσεις.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ!!

Η κατανομή των φοιτητών σε ομάδες καθώς και η ώρα εξέτασης της κάθε ομάδας θα ανακοινωθούν μετά τη λήξη προθεσμίας των δηλώσεων συμμετοχής.

 

                                               

                    Από τη γραμματεία φοιτητών του Εργαστηρίου