ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΑ ΝΕΑ

Ανακοινώσεις

Πρωτοβουλία της ΠΕΕΜΠΙΠ ενόψει του δημοψηφίσματος (28/6/2015)
- Τρίτη, 30 Ιουνίου 2015 -

Εξαιρετική η πρωτοβουλία των μελών της Πανελλήνιας Ένωσης Επαγγελματιών Μεταφραστών Πτυχιούχων του Ιονίου Πανεπιστημίου (ΠΕΕΜΠΙΠ):

«Ανεπίσημη μετάφραση του καταλόγου δράσεων οι οποίες λαμβάνουν υπόψη τις προτάσεις των ελληνικών αρχών της 8ης, 14ης, 22ας και 25ης Ιουνίου 2015, όπως δημοσιεύθηκαν επίσημα στις 28/6/2015 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με το πρωτότυπο κείμενο στην αγγλική. Η παρούσα ανεπίσημη μετάφραση αποτελεί συλλογικό έργο επαγγελματιών μεταφραστών, μελών της Πανελλήνιας Ένωσης Επαγγελματιών Μεταφραστών Πτυχιούχων του Ιονίου Πανεπιστημίου (ΠΕΕΜΠΙΠ), και πραγματοποιήθηκε εσπευσμένα την Κυριακή 28/6, καθώς δεν ήταν σαφές αν θα δημοσιευόταν μετάφραση του εγγράφου αυτού για ενημέρωση των πολιτών.»

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ: http://blog.peempip.gr/referendum/

Η επίσημη ελληνική μετάφραση δημοσιεύτηκε τελικά χθες στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5270_el.htm