Συμπληρωματικό Μάθημα (Φροντιστηριακό /Εργαστηριακό Μάθημα Τουρκικής Γλώσσας)
- Παρασκευή, 08 Ιανουαρίου 2021 -

Ανακοινώνεται ότι θα γίνει συμπληρωματικό μάθημα την Τρίτη 19/1/2021 και ώρα 18.00-20.00.

Φράγκα Γκριτζάπη