Βιβλιοθήκη Σχολής ΟΠΕ
- Παρασκευή, 04 Δεκεμβρίου 2020 -
 H Βιβλιοθήκη Σχολής ΟΠΕ παρέχει κάθε Τετάρτη 13.30-14.30 εξ αποστάσεως ενημέρωση σχετικά με τη χρήση των ηλεκτρονικών
υπηρεσιών καθώς και πληροφόρηση σε θέματα που σχετίζονται με τη λειτουργία της βιβλιοθήκης  μέσω της πλατφόρμας WEBEX  με τον παρακάτω σύνδεσμο:

https://uoa.webex.com/meet/etsola

Υπάρχει επίσης η δυνατότητα χρήσης της υπηρεσία  Ask a librarian μέσω της
σελίδας της βιβλιοθήκης http://econpol.lib.uoa.gr/ για άμεση επικοινωνία.