Επιβεβαίωση συμμετοχής και συγκατάθεση φοιτητή στην προφορική εξέταση του μαθήματος 70225
- Κυριακή, 31 Ιανουαρίου 2021 -

Παρακαλώ,

Να μπείτε στο σύστημα Η-ΤΑΞΗ και να απαντήσετε στο σεχτικό ερωτηματολόγιο.

Με εκτίμηση.

Η. G.