εκδήλωση 16 Μαρτίου 2016
- Τρίτη, 15 Μαρτίου 2016 -

Μαυρομιχάλη 84 και καλλιδρομίου, ώρα 19.00

Θέμα : Προσφυγικό- Αιγαιο- Ανατολική Μεσόγειος. Η κρίση είναιι εδώ.

Ομιλητές: Κωστίδης, Ρομπόπουλος, Μπερμπεράκης, Αγάδης.