Η διαδικασία εξέτασης του μαθήματος
- Δευτέρα, 14 Ιουνίου 2021 -

Παρακαλώ ενημερωθείτε για τη διαδικασία εξέτασης του μαθήματος από το σχετικό αρχείο στα Έγγραφα του e-class. Σας θυμίζω ότι κατά τη διάρκεια της εξέτασης μπορείτε να συμβουλεύεστε το σύγγραμμα και το υλικό που σας έχει δοθεί.