Το ερωτηματολόγιο για την αξιολόγηση του μαθήματος είναι διαθέσιμο.
- Πέμπτη, 27 Μαΐου 2021 -

Σας ενημερώνω ότι το ερωτηματολόγιο για την αξιολόγηση του μαθήματος είναι διαθέσιμο. Παρακαλώ δείτε το σχετικό αρχείο στα Έγγραφα του e-class, στο οποίο θα βρείτε και τον σύνδεσμο (link) του ερωτηματολογίου.