Τελευταίες διευκρινίσεις πριν την εξέταση του μαθήματος
- Πέμπτη, 21 Ιανουαρίου 2021 -

Σας ενημερώνω ότι μόλις ανάρτησα στα Έγγραφα κάποια διευκρινιστικά αρχεία σχετικά με την εξεταστέα ύλη, τις απαλλακτικές εργασίες και τη διαδικασία της εξέτασης. Καλή επιτυχία!