Ιστορία και Δραματολογία του Ευρωπαϊκού θεάτρου. Από την Αναγέννηση στον 18ο αιώνα,
- Κυριακή, 14 Φεβρουαρίου 2016 - 12:51 μ.μ. -
• Άννα Ταμπάκη – Μαρία Σπυριδοπούλου – Αλεξία Αλτουβά, Ιστορία και Δραματολογία του Ευρωπαϊκού θεάτρου. Από την Αναγέννηση στον 18ο αιώνα, Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα, Αθήνα 2015, 403 σελ. Βρίσκεται αναρτημένο στο Αποθετήριο της δράσης ΚΑΛΛΙΠΟΣ (http://repository.kallipos.gr/handle/11419/2928) και στο Academia.edu.