ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ - ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ
- Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου 2015 - 12:44 μ.μ. -

Το μάθημα επιλογής «Jean Racine (Ρακίνας): τεχνίτης της ψυχολογικής τραγωδίας» θα ξεκινήσει την ΠΕΜΠΤΗ 8 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥσύμφωνα με το προγραμμα, στην αίθουσα 916 (Αίθουσα πολυμέσων). Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές καλούνται να εγγραφούν στην ηλεκτρονική τάξη.