Προσκεκλημένος ομιλητής στο μάθημα της Ιστορίας του βιβλίου: Γιάννης Μαμάης (7/12)
- Δευτέρα, 06 Δεκεμβρίου 2021 -

Επισυνάπτω τον σύνδεσμο σε μια παρουσίαση του αυριανού προσκεκλημένου μας, κ. Γιάννη Μαμάη:

Από την παραδοσιακή τυπογραφία στις Νέες Τεχνολογίες. Υπάρχουν σήμερα όμορφα βιβλία;

Θα τα πούμε από κοντά αύριο!