ΕΠΕΙΓΟΝ! ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
- Τρίτη, 21 Σεπτεμβρίου 2021 -

Όσοι/ες δώσατε το μάθημα στην εξεταστική του Ιουνίου 2021 και ο βαθμός  σας δεν έχει περαστεί, παρακαλώ άμεσα να συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο στο eclass "Ερωτηματολόγιο για βαθμολογία" (ακόμη και εάν με έχετε ήδη ενημερώσει)