Οδηγίες για την εξέταση του μαθήματος
- Πέμπτη, 16 Σεπτεμβρίου 2021 -

Η εξέταση του μαθήματος έχει οριστεί για την Τρίτη 21/09/21 12:00-13:30. Στις 11:45 θα συνδεθείτε για την εξέταση μέσω του συνδέσμου https://uoa.webex.com/uoa/j.php?MTID=mf66149d72c7d4ec33128ae57c5c8ada1

Στις 12:00 θα ανοίξετε στο 'Ασκήσεις' στο eclass το ερωτηματολόγιο της εξέτασης με τίτλο "Εξέταση ΨΧ103 Σεπτεμβρίου 2021" το οποίο μπορεί να υποβληθεί μέχρι τις 13:35. Οι ερωτήσεις θα είναι με απαντήσεις σωστό-λάθος και  πολλαπλής επιλογής.