Προσοχή: Διόρθωση αμφιθεάτρου- Εξέταση του ΨΧ18 και για τους επί πτυχίω φοιτητές
- Τρίτη, 13 Ιανουαρίου 2015 -

 Η εξέταση του μαθήματος ΨΧ18 θα πραγματοποιηθεί στις 28-1-2015, Τετάρτη, 9.00-11.00, αμφιθέατρο 437. Την ίδια ημέρα και ώρα,  στο ίδιο αφιθέατρο, θα εξετασθούν και οι επί πτυχίω φοιτητές που οφείλουν το μάθημα αυτό.