Εξέταση του Ψυχολογία των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας (ΨΧ18)-ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ
- Παρασκευή, 05 Ιουνίου 2015 -

Η εξέταση του μαθήματος ΨΧ18 για τους επί πτυχίω φοιτητές θα πραγματοποιηθεί στις 22-6-2015, 14:00-16;00, αμφ. 438, 442.