ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ "Ευρωπαϊκή Οργάνωση: Θεσμοί της Ε.Ε." 23/01/2019
- Τρίτη, 15 Ιανουαρίου 2019 -

Tην επόμενη Τετάρτη 23 Ιανουαρίου 2019 στο αμφιθέατρο 16 και ώρα 19:00 στο μάθημα "Ευρωπαϊκή Οργάνωση: Θεσμοί της Ε.Ε.", θα πραγματοποιηθεί εμβόλιμο επιπλέον επαναληπτικό μάθημα προς υποβοήθηση των φοιτητών.