ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ "Ευρωπαϊκή Οργάνωση: Θεσμοί της Ε.Ε." 17/12/2018 ΓΙΑ 11/01/2018
- Δευτέρα, 17 Δεκεμβρίου 2018 -

Η παράδοση στο μάθημα "Ευρωπαϊκή Οργάνωση: Θεσμοί της Ε.Ε.", η οποία δεν θα λάβει χώρα την Δευτέρα 17 Δεκεμβρίου 2018, θα αναπληρωθεί άμεσα την Παρασκευή 11 Ιανουαρίου 2019 στο αμφιθέατρο 16 και ώρα 18:30.