Αναβολή και αναπλήρωση μαθήματος
- Τρίτη, 26 Μαρτίου 2019 -

Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί προφορικά, το μάθημα Πολιτική Επιστήμη ΙΙ δεν θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 1 Απριλίου 2019, λόγω ακαδημαϊκής υποχρέωσης του διδάσκοντος. Το μάθημα θα αναπληρωθεί την τελευταία εβδομάδα του εξαμήνου, πριν την έναρξη της εξεταστικής περιόδου.

Γ. Τσίρμπας