Προαιρετική εργασία: Το προφίλ της ελληνικής πολιτικής ελίτ
- Τρίτη, 12 Μαρτίου 2019 -

Όπως είχε συζητηθεί στην προηγούμενη συνάντηση, η περιγραφή της προαιρετικής εργασίας για την επόμενη συνάντηση, καθώς και ο τρόπος υποβολής της, έχουν αναρτηθεί στο πεδίο "Εργασίες" του Eclass.

Γ. Τσίρμπας