ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
- Κυριακή, 23 Ιουλίου 2017 -

Οι φοιτητές οι οποίοι ενδιαφέρονται να προσέλθουν στην εξεταστική του Σεπτεμβρίου θα εξεταστούν στο βιβλίο του Πωλ Μπόυερ, Ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών (Θύραθεν, 2012), σελ.60-135, 147-60, 184-89 και πρέπει να μελετήσουν συμπληρωματικώς τα κεφ. 15 και 49 από το ηλεκτρονικό σύγγραμμα U.S. History,  http://www.ushistory.org/us/index.asp