Αναβολή διδασκαλίας
- Κυριακή, 03 Δεκεμβρίου 2017 -

Η διδασκαλία του μαθήματος της 7ης Δεκεμβρίου δεν θα πραγματοποιηθεί.

Η αναπλήρωση του μαθήματος θα γίνει την ΤΡΙΤΗ 19 Δεκεμβρίου στην αίθουσα 16 στις 12.00.