ΕΝΡΞΗ ΜΘΗΜΤΩΝ
- Σάββατο, 02 Μαρτίου 2019 -

Οι πρδόσεις του μθήμτος ξεκίνησαν την Πέμπτη 28.2.2019. Οι πραδόσεις γίνοντι την ίδια μέρα 17.00-20.00 στην αίθουσα ΠΟΛΙΤΟΥ 1ος ΟΡΟΦΟΣ ΤΟΥ ΠΛΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΜΘΕ