Ύλη εξετάσεων
- Πέμπτη, 7 Απριλίου 2022 - 12:37 μ.μ. -

Καλημέρα σας,

 

η ύλη των εξετάσεων αφορά στα ακόλουθα:

 

Πέτρου-Αγγελίδης (Επιμ.) Εκπαιδευτική διοίκηση και ηγεσία. Επιστημολογική βάση, ερευνητικές προσεγγίσεις και πρακτικές. Αθήνα: Διάδραση.

Μέρος Α: Κεφ. 1,2,3,4,5

Μέρος Β: Κεφ. 9,10

Μέρος Γ: Κεφ. 13, 17

 

Ευχαριστώ πολύ,

Χριστίνα Κουτούβελα