Εξεταστέα ύλη για όσους φοιτητές επήραν βιβλίο τις τελευταίες 2-3 εβδομάδες
- Τετάρτη, 6 Ιουνίου 2018 - 8:43 π.μ. -

Αγαπητές φοιτήτριες και αγαπητοί φοιτητές, όσες και όσοι πήρατε τις τελευταίες  2-3 εβδομάδες το άλλο βιβλίο 'Εικόνα και Σχολικό Εγχειρίδιο' (με γκρι εξώφυλλο) : η εξεταστέα ύλη  θα είναι όλο το βιβλίο εκτός από την Εισαγωγή και τη  Φαινομενολογική μέθοδο. Στην ύλη περιλαμβάνεται και ο Παρθενών. Για τις φοιτήτριες και τους φοιτητές, οι οποίοι επήραν το βιβλίο 'Αναλυτικό Πρόγραμμα και Σχολικό Εγχειρίδιο(Τόμος Β΄ με μπλε εξώφυλλο), η εξεταστέα ύλη έχει ήδη ανακοινωθεί. Καλή επιτυχία, Ι.Βρεττός