ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ "ΕΡΓΑΣΙΕΣ" ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΑΞΗ
- Τρίτη, 18 Ιανουαρίου 2022 - 2:31 μ.μ. -

Αγαπητές/οί φοιτήτριες/ές,

 

Στην ενότητα "Εργασίες" θα αναρτήσετε τα 2 αρχεία με την εργασία (word/docx) και την παρουσίαση (PowerPoint). Να ονομάσετε τα αρχεία με το επώνυμό σας. Η τελική ημερομηνία κατάθεσης των εργασιών είναι 10 Φερβρουαρίου 2022.

 

Η Διδάσκουσα

Ρέα Κακάμπουρα