Σύνδεσμος για την ψηφιοποιημένη βιβλιογραφία του μαθήματος
- Σάββατο, 04 Δεκεμβρίου 2021 -

Αγαπητές/οί φοιτήτριες/ές,

Στον παρακάτω σύνδεσμο θα βρείτε ψηφιοποιημένη βιβλιογραφία για το μάθημα "Η παιδική ηλικία στον παραδοσιακό και σύγχρονο λαϊκό πολιτισμό":

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1oKIgk9jimcjWmQvX8XK3HG-od7VEbU4c

Το αυριανό μάθημα (5/12/2021) θα αρχίσει στις 9.00 π.μ.

Η Διδάσκουσα

Ρέα Κακάμπουρα