Ανακοίνωση για βιβλίο 8ου εξαμήνου
- Δευτέρα, 11 Απριλίου 2016 - 12:31 μ.μ. -

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες του 8ου εξαμήνου μπορούν να παραλάβουν το βιβλίο που δικαιούνται από Ιπποκράτους 20 (2ο όρ.)