ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ (ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ) ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΑΠΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ_
- Πέμπτη, 25 Φεβρουαρίου 2021 - 12:25 μ.μ. -