ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΡΕΥΝΑ: Σκοπός της έρευνας είναι η μελέτη των κινήτρων, των στάσεων και των συναισθημάτων των φοιτητών καθώς και των τρόπων μελέτης τους κατά την περίοδο της πανδημίας. Εάν επιθυμείτε να συμπληρώσετε ένα σύντομο ερωτηματολόγιο, παρ
- Δευτέρα, 15 Φεβρουαρίου 2021 - 3:35 μ.μ. -