Εργασία στο πλαίσιο του μαθήματος ¨Κλινική Κοινωνική Ψυχολογία"
- Κυριακή, 02 Ιουνίου 2013 -

Οι φοιτητές έχουν την επιλογή είτε να εκπονήσουν εργασία είτε να αξιολογηθούν βάσει της απόδοσης τους στη γραπτή εξέταση του μαθήματος και μόνο. Στην περίπτωση που αποφασίσουν να εκπονήσουν εργασία, αυτή μπορεί να είναι απαλλακτική ή να λειτουργήσει ενισχυτικά στον τελικό  βαθμό αξιολόγησης των φοιτητών, όπως αυτός προκύπτει από τη γραπτή εξέταση, ανάλογα με την ποιότητά της. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει οι εργασίες να έχουν υποβληθεί εγκαίρως,μέχρι τις 10 Ιουνίου το αργότερο, προκειμένου οι φοιτητές να είναι σε θέση να γνωρίζουν αν θα συμμετάσχουν ή όχι στη γραπτή εξέταση του μαθήματος, ανάλογα με την αξιολόγηση της εργασίας.