Συγγράμματα μαθήματος «Σχολική Ψυχολογία: Σύνδεση Θεωρίας και Πράξης» (ΨΧ09)
- Παρασκευή, 10 Απριλίου 2020 -

Συγγράμματα μαθήματος «Σχολική Ψυχολογία: Σύνδεση Θεωρίας και Πράξης» (ΨΧ09)

Επιλογή 1:

Χατζηχρήστου, Χ. (2011).Κοινωνική και Συναισθηματική Αγωγή στο Σχολείο:

Πρόγραμμα για την προαγωγή της ψυχικής υγείας και της μάθησης στη σχολική

κοινότητα. Εκπαιδευτικό υλικό ΙΙΙ: Δευτεροβάθμια εκπαίδευση.  Αθήνα:

Εκδόσεις Τυπωθήτω.

 

Επιλογή 2:

Χατζηχρήστου, Χ. (2011).Κοινωνική και Συναισθηματική Αγωγή στο Σχολείο:

Πρόγραμμα για την προαγωγή της ψυχικής υγείας και της μάθησης στη σχολική

κοινότητα. Εκπαιδευτικό υλικό ΙΙ: Πρωτοβάθμια εκπαίδευση (Γ', Δ', Ε', ΣΤ'

Δημοτικού).  Αθήνα: Εκδόσεις Τυπωθήτω.

 

Οι φοιτητές/τριες μπορούν να επιλέξουν ένα από τα δύο συγγράμματα ανάλογα

με την ηλικιακή ομάδα που θα ήθελαν να ασχοληθούν (μαθητές δευτεροβάθμιας

εκπαίδευσης ή μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης).

 

Θα θέλαμε να υπενθυμίσουμε ότι από αύριο οι ανακοινώσεις του μαθήματος θα γίνονται ΜΟΝΟ στα 2 e-class που έχουν δημιουργηθεί (για τους φοιτητές/τριες άλλων Τμημάτων και του Τμήματος Ψυχολογίας) γιατί θα απενεργοποιηθεί αυτό το κοινό e-class