Δημιουργία 2 διαφορετικών e-class ( για: α) άλλα Τμήματα και β) Τμήμα Ψυχολογίας) και εγγραφή φοιτητών/τριών
- Κυριακή, 05 Απριλίου 2020 -

Αγαπητοί μας φοιτητές και φοιτήτριες, καλησπέρα

Επειδή το μάθημα Σχολική Ψυχολογία: Σύνδεση Θεωρίας και Πράξης - ΨΧ09 προσφέρεται ως υποχρεωτικό στο Τμήμα Ψυχολογίας και ως επιλεγόμενο στα άλλα Τμήματα της ΦΛΣ, δημιουργήσαμε 2 καινούργια e-class για την αποτελεσματικότερη διεξαγωγή της εξ' αποστάσεως διδασκαλίας του μαθήματος. 

Παρακαλούμε για την εκ' νέου εγγραφή σας: 

α) Για τους φοιτητές/τριες των ΆΛΛΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

Εγγραφή στο e-class Σχολική Ψυχολογία: Σύνδεση Θεωρίας και Πράξης - ΨΧ09 (άλλα Τμήματα) (PSYCH197)

β) για τους φοιτητές/ τριες του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

Εγγραφή στο e-class Σχολική Ψυχολογία: Σύνδεση Θεωρίας και Πράξης - ΨΧ09 (Τμήμα Ψυχολογίας)(PSYCH198) 

 

Παρακαλώ ιδιαίτερα να ολοκληρωθεί η εκ' νέου εγγραφή σας μέχρι την Δευτέρα, 6 Απριλίου, 20:00 

Ευχαριστούμε για τη συνεργασία 

Να είμαστε όλοι καλά!

 

Η διδάσκουσα,

καθ. Σ.Χατζηχρήστου