ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
- Δευτέρα, 15 Ιουνίου 2020 -

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Θετικοί δείκτες για την αξιολόγηση:

1/ Η εργασία να κινείται στο πλαίσιο του μαθήματος που διδάχθηκε: να μην είναι, δηλαδή, μία εργασία, που θα μπορούσε να γραφεί από φοιτητές/-τριες που δεν διδάχθηκαν το συγκεκριμένο μάθημα.

Επίσης η εργασία

2/ … να απαντά ΕΠΑΚΡΙΒΩΣ στα ζητούμενα.

3/ … να αναπτύσσει ΕΠΑΡΚΩΣ τα ζητούμενα.

4/ … να τεκμηριώνει ΕΠΑΡΚΩΣ τα ζητούμενα, με αιτιολογήσεις, επιχειρήματα, και γενικώς με έναν συνεκτικό αποδεικτικό –και ορθό γραμματικοσυντακτικά- λόγο.

3/ Να τηρεί όλες τις προδιαγραφές (αριθμός λέξεων, σύστημα παραπομπών κλπ). Έστω και μια σειρά αυθεντικού λόγου από βιβλίο, άρθρο και οποιοδήποτε έτοιμο κείμενο να γράφεται μέσα σε εισαγωγικά, και να ακολουθεί σε παρένθεση την παραπομπή με τον αριθμό της σελίδας.

5/ Ωστόσο, να μην γίνεται κατάχρηση αυτής της στρατηγικής. Η εργασία πρέπει να είναι γραμμένη, στο μεγαλύτερο ποσοστό της, σε αυθεντικό προσωπικό λόγο.

6/ Θα συνεκτιμηθούν, επιπροσθέτως, η ισχυρή και πειστική προσωπική άποψη και η πρωτότυπη σύνθεση.

Αρνητικοί δείκτες για την αξιολόγηση:

1/  Η εργασία να είναι εκτός θέματος, είτε ως προς τη διατύπωση της εκφώνησης, είτε εκτός του πλαισίου του μαθήματος.

2/  ….. να απαντά σε ένα μέρος μόνο των ζητουμένων.

3/ …. να περιγράφει, αντί να τεκμηριώνει.

4/  … να παρέχει ενδείξεις ή αποδείξεις λογοκλοπής.

5/ … να είναι πάνω ή κάτω από το όριο των λέξεων.

6/ … να έχει επαναλήψεις, περιστροφές και λογικά άλματα.

  •  Βάσει των [1], [4] και [5], μεμονωμένα ή σωρευτικά, η εργασία θα λάβει απορριπτική αξιολόγηση.
  •  Υπενθυμίζω ότι εργασίες που δεν θα φτάσουν μέσω του εργαλείου "ΕΡΓΑΣΙΕΣ" του e-class, δεν θα εξεταστούν.  
  •  Τέλος, αν φτάσουν εργασίες εκπρόθεσμα, θα τις αποκλείσει το σύστημα.
  • Σημαντική Διευκρίνιση:

Επειδή κρίνω ότι διευκόλυνα αρκετά την καλύτερη εστίαση και τη μέθοδο της μελέτης σας, δεν θα δοθούν ηλεκτρονικά περαιτέρω διευκρινίσεις μετά την ανάρτηση του θέματος.